História spoločnosti


Girasol je slovenská biotechnologická akciová spoločnosť zaoberajúca sa výskumom, vývojom a výrobou výživových doplnkov.
bunka
Vyrábame vysokokvalitné produkty s veľkou pridanou hodnotou vo forme doplnkovej nanovýživy. Sú to bioaktívne ultrafiltráty z prírodných kmeňových buniek rastlín, húb a juvenilných buniek živočíchov. Inovatívnosť výrobného postupu spočíva najmä v tom, že tieto produkty vyrábame fyzikálnou metódou ultrafiltrácie. Takáto výroba je oveľa efektívnejšia a samozrejme aj ekologickejšia. Pri chemických metódach s použitím anorganických rozpúšťadiel a reakčných činidiel môže dochádzať k deštrukcii organických látok . 

Inovatívnosť výrobkov spočíva v tom, že sa predávajú vo forme nariedených hydrolyzátov v 2 ml sterilných cryoampulkách, kde majú aktívne látky svoje prirodzené prostredie a vďaka svojej malej veľkosti (veľkosť v kD – kiloDalton) sú do organizmu vstrebateľné cez akúkoľvek sliznicu priamo do cieľových buniek. Výroba takto maximálne „čistých“ extraktov vo forme hydrolyzátu je unikátna a špecifická na trhu výživových doplnkov.

Odborníci v našich laboratóriách pracujúci v oblasti bunkovej terapie sa preto snažili oddeliť čo najmenšie častice, tzv ultrafiltráty. Obdobné prípravky na trhu obsahujú častice o molekulovej hmotnosti 10 kDa a viac. Ultrafiltráty v našich laboratóriách obsahujú látky do veľkosti 5 kDa.

Ultrafiltráty slúžia hlavne ako výživové doplnky, ktoré podporujú regeneráciu buniek , štartujú opravné a regeneračné procesy, v mieste kde sú potrebné.

Ako výsledok nášho dlhoročného výskumu a testov bola vyvinutá rada unikátnych výživových doplnkov na podporu a správnu funkciu imunitného systému , pohybového aparátu a kozmetických preparátov na obnovu rastu vlasov, redukciu hmotnosti a antiagingu.

Ponúkame Vám bezpečnú, prírodnú a účinnú cestu, ako dosiahnuť biologickú a fyziologickú
rovnováhu jednotlivých systémov organizmu.